Bé yêu chậm nói có phải bị tự kỷ không? Bé yêu chậm nói có phải bị tự kỷ không?
Con em được 25 tháng, sức khỏe cháu hoàn toàn bình thường nhưng chỉ có điều đến giờ cháu chưa nói được câu nào. Em thấy các bé bằng tuổi con em đã nói được nhiề[...]