Bệnh trẻ em

Trẻ bị quai bị có được tắm không? Trẻ bị quai bị có được tắm không?
T5, 04 / 2019 11:54
Bệnh quai bị có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như viêm tinh hoàn, viêm não, viêm tụy cấp. Quai bị là một bệnh truyền nhiễm cấp tính lây la[...]