Truyện ngắn

CHÀO ANH, NGƯỜI THƯƠNG CŨ CHÀO ANH, NGƯỜI THƯƠNG CŨ
T4, 03 / 2019 17:53
Anh từng bảo em hãy sống cho hiện tại và tương lai, hãy mạnh mẽ và là chính em, khi chẳng có anh bên cạnh chở che. Nhưng hiện tại của em là anh, tương[...]