Loading...

Xã hội

Chồng bắt vợ quan hệ từ 10 – 20 lần/ngày Chồng bắt vợ quan hệ từ 10 – 20 lần/ngày
T6, 12 / 2018 7:37 sáng
Bình thường thì không sao, cứ mỗi lần “chơi đá” vào là anh ấy lại đòi “quan hệ”, một lần như vậy cứ kéo dài nhiều giờ đồng hồ”, chị H kể… “Bình thườn[...]